wilczyszaniecprzewodnicy.pl

Rodo - Wilczy Szaniec Przewodnicy

Przewodnicy po Wilczym Szańcu w Gierłoży
Przewodnicy
po Wilczym Szańcu w Gierłoży
Przewodnicy
po Wilczym Szańcu w Gierłoży
Przejdź do treści

RODO
Poniżej kilka informacji, które zobowiązani jesteśmy Ci przekazać na podstawie przepisów RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Koło Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie z siedzibą: ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować na adres email: jagoda10@poczta.onet.pl

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- związanych z działalnością statutową Koła
- ewidencji członków Koła Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie
- ewidencji posiadanych uprawnień, przedłużania lub pozbawiania uprawnień, przyznawania wyróżnień wynikających ze statutów lub regulaminów wewnętrznych
- marketingowych i promocyjnych dotyczących organizowanych przez nas imprez turystycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa ich realizacja.

Dane osobowe przekazane nam przez Ciebie przechowywane są przez okres Twojego członkostwa w Kole Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie. Dane te zostaną usunięte po skreśleniu z listy członków Koła Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie.

Masz zawsze prawo do dostępu do swoich danych, masz prawo do ich sprostowania, możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

Zasady opisane w tym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. - tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.
Wróć do spisu treści